Ziyaretçi Vizesi Başvurusunun Amacı

English

Ziyaretçi Vizeleri, belirli bir amaçla birlikte Birleşik Krallık’a seyahat etmenize çoğu durumda altı aya kadar kalmanıza müsade eden giriş ve kalma müsadeleridir.  Ziyaretçi vizeleri kendi içerisinde bir çok kategoriye ayrılır. Bunlar;

  • Standart Ziyaretçi vizesi
  • Müsade edilmiş tanımlı kısa işler için verilen ziyaretçi çalışan vizesi
  • Evlenme amaçlı ziyaret vizesi
  • Belirli bir başka ülkeye seyehat ederken verilen transit ziyaret vizesi olarak kategori edilmişlerdir.

Yalnız “Standart Ziyaretçi Vizesi” kendi içerisinde ziyaret amacına göre farklılıklar gösterebilir. Bunlar

  1. Genel ziyaret amacı taşıyan ziyaret
  2. İş amacıyla ziyaret
  3. Eğitim amacıyla ziyaret
  4. Akademik amaçlı ziyaret
  5. Tedavi amaçlı ziyaretlerdir. Tüm bu ziyaret amaçları doğrultusunda Birleşik Krallık makamlarından belirli süre ve haklarla vize alınabilir.

Tüm vizelerin başvuru değerlendirilmesi sırasında kabul edilip edilemeyeceğini belirleyen şartları üç ana gereklilik altında toplayabilir. Genel başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla ( geçerli pasaporta sahip olmak, son 6 ay içerisinde hüküm giymemiş olmak gibi…. ) başvurusu sırasında çeşitli belgelerle bu üç gerekliliği sağlayan kişi geçerli vizeyi alabilir. Bu üç gereklilik: seyahatin amacını doğru ve gerçekçi olarak belgelemek, seyehat amacı ve/veya verilen sürenin tamamlanması halinde Birleşik Krallıktan ayrılmak niyetinde olduğunuzu belgelerle açıklamak ve karar vericiyi ikna etmek, son olarak da bu seyahati karşılayabilecek yeterli finansal kuvvete sahip olduğunuzu belgelerle açıklamaktır. Bu üç konu bir sehpanın üç ayağı gibi, bir bütün olarak değerlendirilir. Herhangi biri açıklanamazsa başvurunuz olumlu sonuç vermeyebilir. Bütünlük arzeden başvurunuzda bu boşluklar için size ulaşılmaz ve ek belge talep edilmez.

Verilecek vizenin amacına göre belirlenmiş gereklilikler ve değişen şartlar

Yapılacak başvuru tek bir vize olan Standart Ziyaretçi Vizesi başvurusu olsa da, vizenin talep amacına göre bir takım şartları ve gereklilikleri değişiklik göstermektedir. Bu yapacağınız başvuruyu doğru belirlemenizi gerektirmektedir.

  1. Genel Ziyaretçi Vizesi

Standart ziyaretçi vizesi yukarıda tanımlandığı üzere, kendi içerisinde alt kategorilere ayrılır. Bunlardan ilki ve en kapsamlısı genel ziyaret amacı taşıyan vizedir ve tanımlı amaçları şunlar olabilir : Birleşik Krallık’ta yaşayan ailenizi ve arkadaşlarınızı ziyaret etmek, kayıtlı bir gönüllü kuruşta 30 güne kadar gönüllülük esaslı çalışmalar yapmak, Birleşik Krallık üzerinden hedefi belirli bir seyehat sırasında transit geçiş yapmak, düzenlenmiş bir okul etkinliğinde öğrencilere eşlik etmek gibi özel bir amaçla seyehat etmek, dans kursu, halkoyunları gibi bir özel bir programa katılmak için 30 günü aşmayacak bir çalılma yapmak amacıyla yapmak.

Tüm amaçların belgeleri ne kadar açıklayıcı ve kesin olursa başvurunuz için o kadar netlik sağlayacaktır. Seyehat amaçları sadece bunlarla sınırlı olmayabileceği gibi aynı anda bu amaçların bir kaçını da sağlayabilir.

2. İş Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

Birleşik Krallık’a; bir iş görüşmesine katılmak için, bir konferansa veya seminere katılımcı olarak gelmek için, belirli bir iş kontratının pazarlığını görüşmesini yapmak ve kontrat imzalamak için, bir ürün satmak için değil fakat bu ürünün tanıtımını yapmak amacıyla bir fuara katılmak için, çalıştığınız kurumun özel bir işi için bir eğitim ve çalışma yapmak amacıyla, ödeme almadığınız ve kar amacı gütmeyen bir veya bir seri konuşma yapmak amacıyla konuşmacı olarak, bir kuruluşu denetleme ziyareti için, bir ürün teslimat sürecini denetlemek için, bağlı olduğunuz şirket için uzmanlığınıza ait bir kısa eğitim vermek, bilginizi paylaşmak veya UK de gerçekleşecek uluslarası bir projenin şirketiniz tarafından görevlendirilmiş çalışanı olarak, şirketinizin UK’de bulunan müşteri için sunmuş olduğu bir ürünün montajını, tamirini veya sökümünü yapmak gibi sebeplerle de standart ziyaretçi vizesi alınır. Bu sebeplerin her biri iş sebebiyle ziyaretçi vizesi talep etmektir. Hiç biri için Uk de ödeme kabul edilmemelidir.

İş için vize talep edecek kişinin; arkeolog, bir sanatçı, şovmen veya müzisyen, bir koruma, kamera operatörü, şoför, iç denetçi, bir gazeteci veya muhabir, avukat veya bilirkişi, bir pazar araştırmacısı veya analist, kişisel asistan, denizaşırı bir akademik kurumdan bir profesör, din görevlisi, bir bilim adamı veya araştırmacı, bir sporcu veya spor yetkilisi, tur grubu kuryesi, tercüman veya tercüman, aktörler, yapımcılar, yönetmenler veya teknisyenler dahil olmak üzere bir film ekibinin bir üyesi, bir sanatçı, şovmen veya müzisyeni destekleyen yapım ekibinin bir üyesi, bir sanatçı, şovmen, müzisyen veya sporcuyu destekleyen teknik personel üyesi olması beklenir. Meslekler bunlarla sınırlı değildir ancak unutulmamalıdır ki yukarı da yer alan tüm durumların uygunluğu halin de de çok sık tekrar eden ziyaretler olumsuz değerlendirilir.

3. Eğitim Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

Eğer kısa süreli bir eğitim amacınız varsa, Standart Ziyaretçi Vizesi başvurusu yapabilirsiniz. Özel eğitim amaçlarınız; Birleşik Krallık tarafından onaylanmış bir kurumda eğitim ( 6 aydan uzun olamaz ve buna İngilizce dil kursları dahildir) olabilir ancak bu eğitim kurumu özel bir kuruluş olmalı UK tarafından finanse edilen bir kuruluş olmamalıdır. & aydan daha uzun sürecek bir eğitim almak istiyorsanız aşağıdakilerden birine başvurmanız gerekir:

Buna ek olarak yurtdışındaki kursunuzla alakalı kısa bir araştırma yapmak, tıp, veterinerlik, hemşirelik veya dişçilik okuyorsanız isteğe bağlı ek ders seçimi yaptıysanız ve eğitim alacağınız kurum UK’deyse, bir okula kabul giriş sınavına girmek, bir sınava veya ders modülüne tekrar girmek veya sözlü doktora sınavına katılmak için, tıp, dişçilik veya hemşirelik okulundan mezunsanız ve ücretsiz klinik deneyimi edinecekseniz,  OSCE veya PLAP testine katılmanız gerekiyorsa bu amacınızı gerçekleştirmek olabilir. PLAP sınavını geçemezseniz, sınava tekrar girmek için 6 ay daha kalmak için başvuru yapabilirsiniz.  PLAP testini geçerseniz , ücretsiz bir klinik eki veya diş gözlemciliği görevi yapmak için de kalış sürenizi uzatmak isteyebilirsiniz. Bu halde UK’de toplam 18 aya kadar kalabilirsiniz.

4. Akademik Amaçlı Ziyaretçi Vizesi 

Birleşik kırallık’ı ayrıca eğitim amacıyla ve; eğer akademisyenseniz, UK’deki meslektaşlarınız ile bilgi değişimi ve ortak çalışmalar yapmak, ve kendi araştırmanızı yapmak amacıyla, bir hekim veya diş hekimiyseniz, araştırmaya katılmak,  kalıcı bir öğretmenlik görevi olmadığı sürece eğitim vermek, yine kalıcı olmadığı sürece, klinik uygulama yapmak amacıyla eğitim amaçlı Standart Ziyaretçi Vizesi başvurusu yapabilirsiniz Lisansüstü veya üzeri düzeyde belirli konuları araştırmak için araştırmanıza başlamadan önce Akademik Teknoloji Onay Programı (ATAS) sertifikası almanız gerekebilir .

Bu tip bir ziyareti diğerlerinden ayıran ise 1 yıla kadar uzatılabilir olmasıdır. Birleşik Krallık’tayken ve daha uzun kalmanızın gerekmesi halinde 1.000 GBP bedelle ziyaretinizi 12 aya kadar uzatabilirsiniz. Bu süre içerisinde eşiniz ve 18 yaşından küçük olan çocuklarınız da sizinşle birlikte kalmak için izin alabilirler.

5. Tedavi Amaçlı Ziyaretler

Bir hastanede veya başka bir tıbbi tesiste özel tıbbi tedavi görmek, karşılıklı bir sağlık hizmeti düzenlemesi kapsamında bakım kendi hükümetiniz tarafından ödendiği sürece, bir NHS hastanesinde tedavi görmek, bir aile üyesine veya yakın bir arkadaşınıza organ bağışlamak amacıyla ( veya organ uyumu denetlemesi için ) de Birleşik Krallık’ı ziyaret edebilirsiniz. Bu tıbbi nedenlerle ziyaret 6 aya kadar olabilir ve 6 aydan uzun süren tüm tıbbi tedavi ziyaretleri ilk vizeye başvururken 11 aya kadar talep edilebilir. Ayrıca UK içerisinden de 6 aya kadar uzatılabilir.

İngiltere hükümetinin resmi web sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre, bu vizenin sonuçlanması yaklaşık olarak 3 hafta sürmektedir. Ancak elbette belgelerin kontrolü/uygunluğu/güvenilirliği sorgulanmak istenirse bu süre artabilir.